FANDOM


Highres-cochlear-nucleus-5-sound-processor

מעבד נוקלאוס 5 ויחידת הראש

שלט רחוקעריכה

השלט של הנוקלאוס מאפשר לקבל חיווי שאי-אפשר לקבל בלעדיו לגבי הפעלה ותקלות. השלט מאפשר לשנות תוכניות בלי לגעת במעבד.

מחירי חלקים:עריכה

מעבד: 5850
בית סוללות: 68
טבעת: 210
כבל: 185
סוללה נטענת קטנה או גדולה: 350
שלט עם קנית השתל: 250
שלט אחרי קנית השתל: 370

המחירים הם של טרדיס-גת מ-2012, ונקובים בדולר לא כולל מע"מ.

קישורים חיצונייםעריכה

  • סקירה של נוקלאוס 5 בפורום שתל מאת המשתמש איל ח.[1]
  • קטלוג חלקים: [2].